Yapılan birçok araştırma göstermiştir ki, etkili ve hızlı ingilizce öğrenmek için İngilizce eğitimi eğlenceli olmalıdır. İngilizeyi eğlenerek öğrenenler, onu kendileri için eğlenceli bir hobi hali getirenler, ingilizceyi sıkıcı