İngilizce gramer konularını öğrenmek ile onları kullanabilmek farklı şeylerdir. Bu yüzden İngilizce konu anlatımı dersimizde, gramer konusunu anlattıktan hemen sonra onları kullanma becerimizi geliştiren bir pratik çalışması yapacağız.