Callan Method Nedir

Londradaki Calllan okullarında öğrencilere Callan Metodu ile ingilizce öğretilir. Bu metot, ana dili ingilizce olmayan öğrencilere İngilizceyi öğretme konusunda son derece etkili ve hızlı bir metottur. Callan Metodunun başarısı, onu sadece ingilterede kullanılan bir teknik olmaktan çıkarıp, uluslar arası bir okul haline getirmiştir. IBM, Fiat ve Olivetti gibi çok uluslu şirketler çalışanlarına ingilizce öğretmek için Callan Metodu kullanmışlardır. Bugün dünyanın her yerinde Callan Method ile ingilizce öğreten dil kurslarına rastlamak mümkün.

Callan Metodu Nasıl Çalışır

Callan Metodu, öğrencileri mümkün olduğunca öğrenme sürecinin içine dahil etmek ve aynı zamanda onların zamanlarını en verimli şekilde kullanmaları için geliştirilmiştir. Callan Method sıkı bir eğitim programı olarak yapılandırılmış ve on iki aşamaya bölünmüştür. Öğretmen, öğrencilerin cevaplamaları gereken bir dizi sorular sorar.

Çünkü bu metod, öğrencilerin ingilizce konuşmalarına yardım eder, sınıfın dikkatini en yüksek seviyede tutar ve hafızalarını sürekli canlı tutar. Callan Method, öğrencilerin gramer ve kelime bilgilerini adım adım artırmalarını sağlar. Öğrencilerin dikkati asla karmaşık ya da nadir kelimelerle dağıtılmaz. Bunun yerine öğrenciler, dilin temellerini kullanmaya odaklanmalıdır.

Öğretmen derslerde soru cevap tekniği kullanarak, öğrencinin ingilizceyi hızlı bir devinim içerisinde duymaya ve etkin bir şekilde konuşmaya zorlar.

Öğretmen, dersi hızlı bir şekilde sürdürerek, öğrencinin ingilizceyi doğal hızında konuşulurken anlamasını ve konuşmasını sağlar.( Gerçek ve Doğal Öğrenim)

Öğretmen ders sırasında tahtayı kullanmaz, not tutturmaz, boşlukları doldurtmaz, kaset-cd çalışmaları yaptırmaz ve dili bilgisayarlarla öğretmez.

Bir başka ifadeyle, ingilizceyi ilk günden itibaren,  “anadilimizi öğrendiğimiz şekilde” yani konuşarak öğretir.

Callan Metodu, İngilizce Gramer Kurallarına takılıp kalmaz. Bir arabanın hangi maddelerden yapıldığını, motorunun nasıl bir düzenekte çalıştığını veya arabanın parçalarını teorik olarak biliyor olmamız, içine oturduğumuzda o arabayı sürebileceğimiz anlamına gelmez. Arabayı sürmek, zamanla ve pratikle kazanılan bir yetidir.

Kendi dilimizi konuşurken de, asla özneleri, sıfatları, yardımcı fiilleri düşünmeyiz, kelime hatırlamaya çalışmayız. Kelimeler ve cümleler ağzımızdan otomatik olarak çıkar. Bu refleksi, anadilimizi 2 yaşından beri pratik yapmamız sayesinde kazandık. Callan metodunun amacı da, ilk günden itibaren konuşarak eğitim vererek, ingilizcenin kipatlardaki teorik bilgisini değil, pratik kullanımını göstermektir.

callan-method

Callan Method Neden Etkilidir

İngilizce öğrenen insanların çoğu, entelektüel bir tatminden çok pratik bir yetenek olarak İngilizceyle ilgilenmektedir. Onlar İngilizceyi iş için ya da profesyonel amaçlar için öğrenmek istemekte ve mümkün olduğunca çabuk bir biçimde işlerine yarayacak bilgileri edinmek istemektedirler.

Bu insanlar Callan Metodunun hızlı ve etkili olmasına değer veriyorlar. Callan dil kurslarına giden öğrenciler, diğer ingilizce kurslarına giden öğrencilerden dört kat daha fazla ilerleme kaydederler. Pek çok araştırma ve test bunu göstermektedir.  Öğrenciler dinleyerek ve konuşarak ingilizce öğrenirler. Sınıflardaki hız, öğrencileri dilin içine daldırmaktadır. Sürekli yapılan tekrarlar, öğrencilerdeki temel bilgileri iyice pekiştirerek onları cesaretlendirir.

Callan Method Neden Güvenilirdir

Pek çok dil öğrenme sistemi, gerçekleştirdiklerinden daha fazlası için söz verirler. Ancak Callan Metodun iddiaları kanıtlanabilirdir. Callan Metoduyla ingilizce öğrenen öğrencilerin, diğer kurslarda ingilizce öğrenen öğrencilerden daha hızlı ingilizce öğrendiklerini gösteren zengin kanıtlar bulunmaktadır. Callan Metodunun temelleri olan soru, cevap ve tekrarlı öğretim dil bilimcilerin en çok tavsiye ettiği eğitim yaklaşımıdır.

Callan Method Neden Eğlencelidir

Callan Metodunda her şey yerinde ve zamanında gelmektedir. Bu da, öğrencilerin henüz hazır olmadıkları karmaşık konulara takılı kalıp zamanlarını israf etmedikleri anlamına gelir. Öğrenciler Callan Metodunu severler, çünkü bu metod onların işini daha kolay hale getirmektedir.

Bununla birlikte Callan metodu, öğrencilerin derslere aktif katılımını gerektirmesiyle rakip eğitim sistemleri arasında öne çıkar. Pek çok insan, öğretmenlerin sürekli konuştuğu, sınıfın sessiz bir şekilde tahdadaki yazılanları not tuttuğu dil okullarına aşinadır. Bu tarz okullarda öğrencilerin konuya odaklanması zordur ve öğrenme süreci çok yavaş olur. Callan Metodu uygulayan sınıflarda öğrencilere canlı bir atmosferde başarı garantilenmiş olur.

Callan Method Neden Her Türlü İnsanda Faydalı Olur

Callan Metodu, öğrencilere temel ingilizce grameri ve en gerekli kelimeleri öğretmeye odaklanmıştır. Öğrenciler Callan Metodunun 12 aşamasını bitirdiklerinde, İngilizcede en çok kullanılan 5621 kelimede uzmanlaşmış olurlar. İşte bu seviye, ingilizce okumak, ingilizce konuşulan bir ülkede yaşamak ya da ingilizce konuşanlarla çalışmak isteyen herkes için gerekli olan seviyedir.  Yani bu metot her türlü eğitim amacına uygundur.

Callan Metodu öğrencilerin sezgisel dil öğrenme yeteneklerini geliştirmenin yanında diğer ortalama yeteneklerini de geliştirir. Hem genç insanlar için hem de ilerleyen yaştaki insanlar için uygun bir öğrenme tekniğidir. Callan Metodu paradan tasarruf etmek için de idealdir. Çünkü bu metod çok kapsamlı olup, öğrencilerin diğer kitapları almalarına gerek yoktur. Aynı zamanda öğrenme süresini de kısalttığından kurs ücretleri de otomatik olarak azalmış olacaktır.

Effortless English Ve Callan Method

Akıcı ingilizce konuşmak isteyen ve bizden bu konuda tavsiye isteyen tüm arkadaşlara Effortless English mp3 derslerini kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Şimdiye kadar sitemizde Effortless English sistemiyle ilgili ayrıntılı bilgiler vermeye gayret ettik. Bugün Effortless English sisteminin daha önce pek bahsetmediğimiz bir özelliğine vurgu yapacağız.

effortless-english

Effortless English sistemi, Callan Metodu en güzel ve etkili kullanan sistemdir diyebiliriz. Hatırlayacağınız gibi Effortless English Yedinci Kuralımızda, soru cevap tekniğinden bahsetmiştik. Dinle ve tekrarla tekniği yerine dinle ve cevapla tekniğini kullanmanızı tavsiye etmiştik.

Effortless English mini story dersinde A.J. Hoge size bir sürü kolay sorular sorar. Bu sorulara çabucak cevap vermemiz istenir. İlk defasında olmasa da sonraki dinlemelerimizde bu sorulara hızlı ve basit cevaplar veririz. İşte bu otomatik ingilizce konuşma yeteneği kazandıran Callan Metodun kendisidir. Sonuç olarak Callan Method, Effortless English sisteminin bir parçasıdır. Effortless English mini story mp3 dersi de Callan Metodu dersleridir.

Effortless English Kuralları:

Paylaşmak Güzeldir:
17 Comments

Add a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir